SUS, BALEARS! 4

El govern i el poble balear en la defensa del País
(27 pàgines)
Antoni Ignasi Alomar


El lector corrent percep l'exèrcit com a una maquinària externa al cos social, coercitiva i no precisament defensiva. El lector d'història nostrada prefereix els temes bèl·lics medievals, els d'"almogàvers". Ambdós tipus de lector se sorprendran en saber que quan el nostre país era sobirà disposava d'un exèrcit popular i estrictament defensiu, com el de Suïssa ara, que usava de tots els avenços tecnològics del moment, i que la possessió d'armes de guerra al nostre país, prohibida als forasters, era regulada per unes lleis encara més permissives que les actuals dels EUA.