SUS, BALEARS! 11

El patrimoni natural:
Una senya d'identitat amenaçada

(71 pàgines)
Joan Mayol

La defensa de la biodiversitat és de l'interès de tots els humans, visquin on visquin, parlin el que parlin. Però els balears som responsables, en tant que col·lectivitat, de la biodiversitat de les nostres Illes. En Joan Mayol, (científic biològic, publicista i activista en defensa de la natura) enceta i clou el tema. El debaten devuit persones ben diverses, per formació i per interessos, i des de diverses perspectives, treient l'important debat sobre la conservació de la natura fora dels cercles naturalistes de sempre.