SUS, BALEARS! 10

La diversitat de la cançó a les Balears
(46 pàgines)
Agustí Baró i Bauló

Una foto ben feta i representativa d'un procés complex i ric: a partir d'ara hom sabrà que se sabia sobre la cançó balear a final de segle. De la cançó en tots els vessants: des dels autors als grups, de la música tradicional a la nova cançó, la cançó infantil, etc. I la foto és feta amb 'flash', perquè l'ha feta una persona que viu intensament la música i polifacèticament: com a autor, com a arranjador, com a cantant, com a dinamitzador i com a balear. Cal tenir ben presents les seves propostes musicals de futur.