SUS, BALEARS! 3

Les dimensions ideològiques dels Balears

(31 pàgines i 7 figures)
Lluís Garcia Sevilla


La tecnologia empírica més exigent i moderna per a estudiar, dins uns referents transculturals, la "mentalitat" política dels balears, tot exposat d'una manera fàcil i gradual, assequible al públic no especialista. Què és la ideologia d'una persona? Què hi ha a més de "dreta" i d'"esquerra"? El nacionalisme: és una ideologia o una part d'una ideologia determinada? Per què és diferent, quant a comportament polític, el cas balear del català? Què ens cal fer?