SUS, BALEARS! 2

Organització i funcionament.
Ofertes i demandes. Tria de temes (10 pàgines)


Regulació del sistema, ja en desús, de les reunions a la Fundació "Emili Darder" de Palma, així com la relació de temes a tractar preferits pels assistents.