SUS, BALEARS! 8

Sobre la commemoració de la conquesta de la ciutat de Mallorca per Jaume I
(74 pàgines)
Miquel Barceló Perelló


El 31 de desembre constitueix un dels episodis més crucials de la nostra història. Per aquesta raó i per comportar accions bèl·liques i confrontacions culturals ha esdevengut, també, un dels episodis més controvertits. El lector hi trobarà tota una ben llarga sèrie d'interpretacions antagòniques dels mateixos fets, perquè aquests hi són tractats des de múltiples punts de vista. D'aquesta manera el lector interessat es podrà formar la seva pròpia opinió d'una manera informada i rigorosa.