SUS, BALEARS! 6

Organització i funcionament
(8 pàgines)


Reglament vigent del "SUS, BALEARS!", amb la declaració programàtica, les directrius organitzatives, les diverses formes de participació, les atribucions del Comitè Dinamitzador, la regulació del sistema de les reunions virtuals, etc.