LES REUNIONS VIRTUALS

La localització a Palma de les sessions privava d'acudir-hi no sols els menorquins, eivissencs i formenterers sinó també molts de mallorquins agafats dins les teranyines de la feina i de la família, així com d'altres balears residents fora de les Illes. Per això, el Comitè Dinamitzador acordà de canviar el sistema i de fer les reunions d'una manera "virtual", tal i com s'explica a un nou Reglament que calgué fer. Aquesta nova estructuració permeté la incorporació al Comitè Dinamitzador d'en Joan F. López Casasnovas, de Ciutadella de Menorca, i dels "continentals" en Jordi Porta, del Principat, i en Joan F. Mira, del País Valencià. Aquestes dues darreres incorporacions "continentals" indiquen ben clarament que el "SUS, BALEARS!" accepta de grat els esforços de tothom per al nostre redreç nacional.

L'essència del sistema de les reunions virtuals, tal i com s'explicita detalladament en el Reglament, és "pentinar" totes les Balears percaçant les persones sensibles als objectius del "SUS, BALEARS!": A) Per diversos procediments s'aconsegueixen les adreces de possibles interessats. B) El "SUS" els envia una tramesa, és a dir, un document per a debatre'l i el document anterior ja debatut. C) Mentre la persona respongui, participant al debat, el "SUS" continua fent l'acció B. Si durant tres trameses seguides no respon, el seu lloc és ocupat per una nova persona prospectada per l'acció A. D'aquesta manera hom tracta d'"enganxar" les persones més participatives, i d'informar i de sensibilitzar, pel cap baix durant tres trameses, d'altres persones. En qualsevol cas, el "SUS" tractarà que a la llarga totes les persones participants sufraguin la seva participació bé fent-se subscriptores dels documents "SUS" o bé patrocinadores de les seves activitats.