CURS 1994-1995

Durant la resta del curs de la seva constitució, el SUS, BALEARS! convocà i realitzà reunions mensuals als locals de la Fundació "Emili Darder" de Palma, feines que foren recollides en separates "SUS" numerades correlativament: "Organització i Funcionament. Reglament. Catàleg d'Ofertes i de Demandes de temes a tractar. Tria dels temes" ("SUS-2"), "Les dimensions ideològiques dels balears" d'en Lluís Garcia ("SUS-3") i "El govern i el poble balears en la defensa del País" de n'Antoni Ignasi Alomar ("SUS-4"). El finançament de les activitats fetes era possible gràcies a la cessió gratuïta dels locals per part de la Fundació "Emili Darder" i perquè els assistents compraven, a preu de cost, fotocòpies dels documents generats a la reunió o reunions anteriors.

Durant aquest curs s'incorporaren al Comitè Dinamitzador els economistes Miquel Alenyà i Guillem Crespí, i la historiadora Isabel Peñarrubia, tots ells mallorquins i residents a Mallorca. La darrera reunió del curs, la de dia 5 de juny, on en Joan Mir tractà el tema "Aproximació a la Balança Fiscal de les Balears", constitueix el "SUS-5", document ja fet tot assajant una nova metodologia: la de les Reunions Virtuals.