SUS, Balears! 1

Presentació de la Iniciativa i debat
(15 pàgines)

Un document absolutament ric en idees, moltes encara per desenvolupar malgrat ésser bàsiques per a la nostra societat, i un debat molt engrescador, dinàmic i plural, on, simptomàticament, el terme més debatut fou, justament, el de "balear".