BALEARISME NACIONAL

Des de la seva fundació, el SUS, BALEARS! insisteix en dues idees ben clares:

1) Que si bé el SUS no qüestiona ni la cultura ni la llengua catalanes, que són les nostres i tan nostres com de la gent de Catalunya, no s'ha de confondre l'àmbit polític amb l'àmbit cultural. Per tot l'anterior, el SUS segueix la tradició política de la nostra cultura catalana, cultura política que és PLURIESTATAL: una nació expressada en diversos estats polítics.

2) Que el seu nom és SUS, BALEARS!, i no SUS, Balears!: tot en majúscules per a fer ambigu el mot BALEARS que, així escrit, tant es pot referir a les Balears (illes) com als seus habitants balears (gentilici). El SUS vol crear una consciència balear i, per això, en tot cas hauria d'esser SUS, balears!, perquè només les persones es poden posar en marxa!

Malgrat haver repetit aquestes idees fins a l'avorriment, hi ha gent que creu que el SUS rebutja tant l'àmbit polític dels Països Catalans com els àmbits illencs més immediats perquè es limita impròpiament a un àmbit artificial: el de la província espanyola de les Illes Balears, "elevada" a la categoria de "comunidad autónoma". Aquesta "acusació" provincialista meresqué una contundent rèplica del Comitè Dinamitzador inclosa dins el debat del SUS-11, rèplica que rebat detingudament les següents falses concepcions: 1) La diversitat de les Illes fa difícil qualsevol tipus d'unió suprainsular satisfactòria per a totes elles; 2) Les Balears, políticament parlant, són un invent burocràtic del centralisme de Madrid, i el balearisme, per tant, un tipus de provincianisme; 3) Mallorca, o els mallorquins, són els espoliadors i dominadors de les altres illes, menors i indefenses; 4) Les entitats solvents i de durada mil·lenària, i no Madrid, com l'Església catòlica, són insularistes des de sempre i no balearistes.

Tanmateix calia tractar el tema específicament. Per això, el SUS-12 ha estat dedicat a "La penetració del pensament nacional a les Balears", tema que no pot esser més central en la nostra comesa col·lectiva. Per a la redacció del Document, el Comitè Dinamitzador demanà separadament, de nord a sud, la col·laboració de n'Andreu Murillo, n'Isabel Peñarrubia, en Mateu Morro i en Bernat Joan. Si bé ha estat un encert que el Document inicial d'aquest debat hagi tengut quatre Relators, que han fet les seves aportacions per separat, serà de veure com se les compondran per redactar conjuntament les Rèpliques, atesa la disparitat de criteris amb què han afrontat els seus escrits inicials. Per tal de superar aquesta dificultat, la de la resposta conjunta, el Comitè Dinamitzador ha programat una trobada amb debat oral dels quatre Relators a Maó el gener del 2000.